Projekt pod nazwą „Dostęp do Internetu w oparciu o budowę infrastruktury światłowodowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i zakłada podłączenie kilkuset mieszkańców do Internetu poprzez wybudowanie nowoczesnej sieci światłowodowej umożliwiającej świadczenie usług internetowych o przepustowości na poziomie kilkuset mb/s. Inwestorem projektu jest firma INVICOM Sp. z o.o.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest na terenie miejscowości Rejowiec (powiat chełmski). Ponadto w ramach projektu zostanie wybudowany również łącznik pomiędzy serwerownią a punktem styku zewnętrznego operatora, który zlokalizowany jest w Rejowcu Fabrycznym.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się mieszkańcy Rejowca. Warunkiem podłączenia do sieci światłowodowej jest podpisanie umowy na co najmniej podstawowy dostęp do Internetu na okres 12 lub 24 miesięcy, a także wyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości na ułożenie kabli światłowodowych. W takiej sytuacji koszt budowy przyłącza jest pokrywany w ramach projektu ze środków unijnych oraz środków własnych Inwestora.

ZALETY

Każdemu, kto weźmie udział w projekcie zostanie wybudowane przyłącze światłowodowe oraz uruchomiona zostanie podstawowa usługa dostępu do Internetu, z której będzie mógł korzystać przez cały okres trwania umowy, czyli 12 lub 24 miesiące.

KOSZTY

Przyłączenie do sieci światłowodowej wiąże się z koniecznością podpisania umowy na podstawowy dostęp do Internetu, a co za tym idzie, opłacaniem miesięcznego abonamentu. Przy umowie na 24 miesiące miesięczny abonament podstawowego dostępu do Internetu wynosi zaledwie 1,23 zł. Istnieje również możliwość skorzystania z szybszego Internetu, ale wiąże się to z większym abonamentem miesięcznym.

Przedstawiciel firmy Invicom Sp. z o.o. nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat z tytułu podpisania umowy i wykonania przyłącza.

CO ZYSKUJĘ?

Mieszkaniec, który zdecyduje się skorzystać z Internetu za co najmniej 1,23 zł miesięcznie będzie miał wybudowane całkowicie darmowe przyłącze światłowodowe w swoim domu. Koszt wybudowania takiego przyłącza poza projektem wynosi nawet do 5000 zł. Istnieje również możliwość zwiększenia przepustowości w czasie trwania umowy i będzie to skutkowało odpowiednim zwiększeniem abonamentu miesięcznego oraz wydłużeniem czasu trwania umowy.

PODPISANIE UMOWY A OPŁATY

Umowy na wykonanie przyłącza oraz świadczenia usługi dostępu do Internetu podpisywane będą od kwietnia 2014 roku, jednak świadczenie usługi dostępu do Internetu rozpocznie się od 1 czerwca 2015 roku. W związku z tym, każdy kto podpisze umowę będzie ponosił opłaty dopiero w momencie, gdy w jego lokalu będzie uruchomiona usługa.

CO TO JEST FTTH?

FTTH czyli światłowód do domu, jest to najnowocześniejsza technologia, która polega na doprowadzeniu do pojedynczego lokalu/nieruchomości łącza światłowodowego zakończanego gniazdem abonenckim (przyłącze światłowodowe). Technologia FTTH to:PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak wyglądają formalności związane z udziałem w projekcie?

Pierwszym krokiem jest projektowanie sieci. Na tym etapie projektant uzgadnia z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości miejsce ułożenia infrastruktury światłowodowej, miejsce wejścia do budynku oraz sposób wykonania wykopu. W wyniku ustaleń podpisywana jest umowa z właścicielem na posadowienie i eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych w postaci rurociągu światłowodowego oraz przyłącza abonenckiego.

Zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) dotyczącymi prawidłowego rozliczania projektów, aby przyłącze mogło zostać wykonane konieczne jest świadczenie usługi dostępu do Internetu z wykorzystaniem tego przyłącza.

W tym celu konieczne staje się podpisanie umowy na świadczenie usługi pomiędzy firmą Invicom Sp. z o.o. a właścicielem nieruchomości, na której planowane jest wykonanie przyłącza.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców do naszego cennika wprowadziliśmy podstawowy dostęp do Internetu ograniczony do 256 kb/s z abonamentem w wysokości 1,23 zł miesięcznie.

Dzięki temu wszyscy zainteresowani mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w projekcie nie ponosząc wysokich kosztów.

Jak wygląda układanie światłowodów?

Wykop szerokości 20-25 cm na głębokość ok. 1m (zgodnie z przebiegiem tras zaprojektowanym przez projektanta) może być wykonany ręcznie lub mała koparką łańcuchową. W miejscach utwardzonych typu wjazdy, chodniki stosowana jest metoda przewiertów sterowanych.

W wykopie układana jest mikrorurka, następnie do niej wdmuchiwane będą kable światłowodowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku uszkodzenia włókien, nie będzie konieczności ponownego rozkopywaniu terenu.

Mikrokable abonenckie zostaną wprowadzone do budynków za pomocą dedykowanych przepustów budynkowych w których zostaną zamontowane złączki uszczelniające gazowo mikrokabel wraz z mikroruką. Instalacja wewnątrz budynkowa zostanie wykonana za pomocą mikrorurki bezhalogenowej nierozprzestrzeniającej płomienia, zakończona gniazdem.

Na skrzyżowaniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego zastosowane zostaną rury ochronne o przekrojach i długościach zgodnych z normami prawa budowlanego. Ponadto na rurociągach mikrokanalizacji w połowie głębokości wykopu zostaną ułożone taśmy ostrzegawcze oznaczone napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY".

Jaki jest koszt wybudowania przyłącza światłowodowego w ramach projektu?

Jeśli mieszkaniec podpisze umowę świadczenia usługi dostępu do Internetu np. Internet Podstawowy za 1,23 zł miesięcznie na 24 miesiące, to przyłącze zostanie wybudowane w ramach projektu całkowicie za darmo.

Co będzie jeśli teraz odmówię, a za jakiś czas zechcę przyłączyć się do sieci światłowodowej?

W takiej sytuacji mieszkaniec będzie musiał sam pokryć koszt przyłączenia, który wynosi, w zależności od lokalizacji, nawet do 5 000 zł.

Z jakich usług będę mógł/mogła korzystać?

W momencie uruchomienia sieci światłowodowej dostępny będzie tylko dostęp do Internetu. Jednak w późniejszym czasie planujemy rozszerzyć ofertę o telewizję oraz telefonię.

Czy po podpisaniu umowy od razu będę musiał/musiała płacić abonament miesięczny?

Nie. Abonament naliczany będzie w chwili, gdy dostępna będzie usługa w lokalu Abonenta. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1 czerwca 2015 roku. Do tego czasu nie będą Państwo ponosić żadnych opłat.

Czy będę mógł/mogła zmienić pakiet na inny w trakcie trwania umowy?

Tak. Bezpłatnie w czasie trwania umowy będzie można zmienić pakiet na wyższy i zmieni się wtedy odpowiednio wysokość abonamentu oraz odnowiony zostanie okres, na jaki zawarta została umowa.

Ile wynosi opłata aktywacyjna?

Opłata aktywacyjna dla uczestników projektu wynosi 1,23 zł i doliczana jest do pierwszej faktury abonamentowej.

Czy mogę zapłacić za internet bezpośrednio przedstawicielowi firmy?

Nie. Przedstawiciel firmy Invicom Sp. z o.o. nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat. Opłaty należy uiścić w momencie uruchomienia usługi w wysokości zgodnej z wystawioną fakturą.

UE

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka