2016-12-30

Ogłoszenie
Od 1 stycznia 2017 roku zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej). Rozporządzenie to ustanawia zasady, których celem jest zagwarantowanie równego i niedyskryminacyjnego traktowania transmisji danych w ramach świadczenia usług dostępu do Internetu. Modyfikuje ono również związane z powyższym celem prawa użytkowników końcowych.

TREŚĆ OGŁOSZENIA
2016-02-05

Ogłoszenie o naborze pracownika: Administrator sieci internetowej
W związku z realizacją projektu pt: „Dostęp do Internetu w oparciu o budowę infrastruktury światłowodowej” Invicom Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu 43-450, przy ulicy Partyzantów 1 ogłasza nabór pracownika na nowotworzone miejsce pracy: Administrator Sieci Internetowej.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Informacja o możliwości przejścia na nową ofertę

Niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie umowy oraz przedstawia propozycję przejścia na nową ofertę w INVICOM Sp. z o.o. (dalej "Operator" lub "Invicom Sp. z o.o.").


W związku z koniecznością rozwoju i modernizacji infrastruktury informujemy o likwidacji technologii transmisji danych o parametrach 256 Kbit/s / 128 Kbit/s.


Zmiana dotyczy wyłącznie umowy zawartej w ramach Cennika i Warunków Oferty Promocyjnej „Internet Światłowodowy na 24 miesiące” oraz „Internet Światłowodowy na 12 miesięcy”.


Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku braku akceptacji zmian Umowy, przysługuje Państwu prawo do jej rozwiązania w trybie i na warunkach w niej określonych.


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 564 95 05.


Pismo informacyjne


Nielimitowana przepustowość łącza
W związku z uruchamianiem usługi dostępu do Internetu wszystkim Naszym Klientom proponujemy korzystanie z łącza światłowodowego z maksymalną prędkością pobierania danych.
Nielimitowana prędkość będzie świadczona od momentu uruchomienia usługi i zakończy się 2015-12-31. Rachunki wystawiane będą zgodnie z zapisami w umowie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 564 95 05.

Nielimitowane łącze
Ogłoszenie o naborze pracownika: Administrator sieci internetowej
W związku z realizacją projektu pt: „Dostęp do Internetu w oparciu o budowę infrastruktury światłowodowej” Invicom Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu 43-450, przy ulicy Partyzantów 1 ogłasza nabór pracownika na nowotworzone miejsce pracy: Administrator Sieci Internetowej.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Uruchomienie usługi dostępu do Internetu
Informujemy, że z początkiem sierpnia rozpoczęliśmy uruchomianie usługi dostępu do Internetu u naszych Klientów. Z uwagi na dużą liczbę podłączeń uruchomienie usługi u wszystkich osób, z którymi zawarliśmy umowę może potrwać kilka tygodni.

Wszystkich Naszych Klientów prosimy o cierpliwość.
Opóźnienia w uruchomieniu usługi
Z powodu opóźnień związanych z dostawą sprzętu aktywnego, informujemy wszystkich naszych Klientów, że nastąpi opóźnienie w uruchomieniu usług dostępu do Internetu.

Jednocześnie informujemy, że usługa światłowodowa u wszystkich naszych Klientów zostanie uruchomiona i świadczona zgodnie z zapisami w umowie.

Firma INVICOM Sp. z o.o. w momencie uruchomienia sieci zaproponuje wszystkim swoim Abonentom rekompensatę w postaci zwiększonej przepustowości łącza internetowego.

Wszystkie informacje na temat sieci światłowodowej w Rejowcu udzielane są pod numerem telefonu 82 564 95 05.

Informacja na temat opóźnienia


Informacja o nowej promocji
Z dniem 16 marca 2015 roku wszedł w życie nowy cennik promocyjny, w którym firma INVICOM Sp. z o.o. odstąpiła od oferowania nowym klientom usługi podstawowej „INTERNET 256” za 1,23 zł miesięcznie. Zgodnie z zapisami nowej promocji najniższym oferowanym obecnie pakietem jest „INTERNET 4”.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej w zakładce „Oferta”.

Zmiana dotyczy wyłącznie nowych klientów. Wszystkim Abonentom, z którymi firma INVICOM Sp. z o.o. ma umowę z datą podpisania przed 16 marca 2015 roku, usługa świadczona będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
Informacja o przesunięciu terminu rozpoczęcia świadczenia usługi
W najbliższym czasie wszystkich naszych Klientów odwiedzi pracownik naszej firmy z informacją o przesunięciu terminu rozpoczęcia świadczenia usług internetowych.

Informacja o przesunięciu terminu
Uruchomienie sieci w Rejowcu
W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji wynikającymi z trudności uzyskania zgód oraz decyzji wymaganych prawem budowlanym informujemy, iż deklarowany przez naszą firmę termin uruchomienia sieci oraz rozpoczęcia świadczenia usług dostępu do Internetu został przesunięty na 1 czerwca 2015 roku.

Firma INVICOM Sp. z o.o. w momencie uruchomienia sieci zaproponuje wszystkim swoim Abonentom rekompensatę w postaci zwiększonej przepustowości łącza internetowego. Inwestor wydłuża również termin obowiązywania promocyjnych cen usług oraz opłat aktywacyjnych, aby wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z projektu.

Wszystkie informacje na temat budowanej sieci światłowodowej w Rejowcu udzielane są pod numerem 82 564 95 05.

Przepraszamy za wszystkie niedogodności związane z opóźnieniami.
III etap prac
Rozpoczęliśmy realizację III etapu projektu „Dostęp do Internetu w oparciu o budowę infrastruktury światłowodowej”. Etap ten swoim zasięgiem obejmuje następujące ulice: Reja, Rynek, 1 Maja, 3 Maja, 22 Lipca, Zwierzyńskiego, Zacisze, Krótka, Niecała, ulica Szkolna od biblioteki do ulicy 1 Maja, ulica Kościuszki od numeru 41 aż do numeru 132A, ulica Dąbrowskiego od skrzyżowania z ulicą Zwierzyńskiego do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, a także obszar Spółdzielni Mieszkaniowej „Rejowiec”.
Prace instalatorskie
Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem przepustów w budynkach jednorodzinnych oraz blokach zlokalizowanych przy ulicach: Fabryczna, Parkowa, Przemysłowa (I etap inwestycji).
II etap realizacji projektu
Informujemy, że zakończono prace ziemne na II etapie realizaji inwestycji, który swoim zasięgiem obejmował następujące ulice: część ulicy Kościuszki, Sportowa, Szkolna, część ulicy Dąbrowskiego, Słoneczna, Księżycowa, Chełmska.
Ulica Szkolna, Sportowa - II etap prac
W ramach projektu Generalny Wykonawca rozpoczął prace ziemne na ulicy Szkolnej oraz na ulicy Sportowej. Jednocześnie kontynuowane są prace na ulicy Kościuszki (za kościołem).
Ulica Kościuszki, Księżycowa, Słoneczna - II etap prac
Rozpoczęto prace ziemne związane z realizacją II etapu projektu budowy sieci światłowodowej na terenie miejscowości Rejowiec. Obecnie prace trwają na ulicach: Kościuszki (za kościołem), Księżycowa, Słoneczna. Po zakończeniu prac na w/w ulicach prace będą kontynuowane na ulicach: Chełmska, Szkolna, Sportowa oraz na terenie osiedla „Osada”.
Przemysłowa, Fabryczna, Parkowa - I etap projektu
Rozpoczęliśmy realizację pierwszego etapu inwestycji w Rejowcu obejmującego swym zasięgiem ulice Fabryczną, Przemysłową i Parkową. W ramach prac do mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie wybudowane zostaną przyłącza światłowodowe. Instalacje wykonywane będą zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak również w blokach.
Prace będą wiązały się z niewielkimi utrudnieniami w ruchu, za które wszystkich przepraszamy. Wszelkie niepoprawne zachowania ekip monterskich prosimy zgłaszać pod numer telefonu 82 564 95 05.
Spotkanie informacyjne
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rejowca na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 czerwca 2014 roku (wtorek), o godz. 18 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu, przy ulicy Fabrycznej 13. Firma Invicom Sp. z o.o. dla wszystkich uczestników spotkania przewidziała poczęstunek oraz drobne upominki.
Prace projektowe
Obecnie przedstawiciele naszej firmy zbierają niezbędne zgody od właścicieli nieruchomości. Ponadto z osobami zainteresowanymi podpisaywane są umowy na świadczenie usługi dostępu do Internetu. Osoby, które chcą podpisać umowy na świadczenie usług mogą zgłaszać się do nas:

Adresy stron instytucji zajmujących się dofinansowaniami:

UE

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka